Isus se adresează azi unui cărturar cu următoarele cuvinte: „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu” (Mc 12,34). Distanţa dintre noi şi împărăţie nu este una fizică (nu putem spune: „mai avem zece ori o mie de kilometri până ajungem în împărăţie), ci una lăuntrică. Unitatea de măsură a distanţei până la împărăţie este fidelitatea în iubire faţă de Dumnezeu şi poruncile sale: ceea ce nu înseamnă a nu cădea niciodată, ci a ne ridica întotdeauna cu elan nou în a-l urma pe Isus. Fiecare ridicare readuce împărăţia în inima noastră, fiecare cădere o îndepărtează. Distanţa până la împărăţie? Cale de-o spovadă bună.

Reclame