„O carte de dragoste”

 DE CE SUNT PREOT. 15 dialoguri îndrăzneţe propuse de Claudia Stan, cu un Cuvânt înainte de PS Cornel Damian, Episcop Auxiliar de Bucureşti, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, Bucureşti, 2010 – 280 pag. (20×14 cm), 20 lei

„O carte de dragoste…” Aşa ne spunea autoarea la lansarea cărţii, în Catedrala „Sfântul Iosif”, la 21 februarie, că a numit-o un cititor când a fost rugat să rezume impresia sa într-un singur cuvânt. Dragostea lui Dumnezeu pentru om, dragostea lui Cristos pentru Biserică – Mireasa Sa –, dragostea preotului, a păstorului, pentru turma care i-a fost încredinţată. De ce sunt preot: o carte de dragoste…

Iar dacă ar fi să rezum şi eu impresia mea despre carte, tot într-un cuvânt, aş spune: o carte-medicament. Pentru că, aşa cum într-o sticluţă sau într-o cutie cu doctorii găseşti – în concentraţie mare şi cu un dozaj precis, exact atât cât să-ţi facă bine – diverse substanţe tămăduitoare, la fel în această carte, cu fiecare pagină citită, cu fiecare întrebare, aproape, afli un bob de înţelepciune, un cuvânt care vindecă, zideşte, luminează.

Şi, asemenea medicamentelor, aceste cuvinte sunt felurite şi cu destinaţie personală – unii le vor afla într-un pasaj, alţii în altul, şi de la o zi la alta, reluând lectura, vei găsi lucruri mereu noi. De aceea, păstrând analogia cu medicamentul, fiecare dintre dialogurile propuse de autoare trebuie luat pe îndelete, întrebare cu întrebare, şi lăsat să-şi facă efectul, adică să ajungă „de la minte la inimă”, cum spunea unul dintre interlocutori.

Asta nu înseamnă că De ce sunt preot nu se poate citi dintr-o suflare, ba chiar aş spune că la prima lectură nici nu o poţi citi altfel, pentru că fiecare întrebare, fiecare vorbitor aduce cu sine o noutate: o prospeţime şi un inedit al perspectivei care te captivează cu totul. Cu atât mai mult cu cât e vorba de experienţe, de situaţii şi căutări cu care se pot identifica nu doar preoţii, ci, într-o oarecare măsură, ne identificăm noi toţi care am trăit pe aceste meleaguri în aceşti ani de sfârşit-început de mileniu. În acest sens, De ce sunt preot este o carte pe care o simţim profund „a noastră”, fie pentru că – dacă cititorul e preot, ori tată sau mamă de preot –  va regăsi o parte din viaţa sa în cele scrise; fie pentru că unul sau altul dintre cei intervievaţi este preotul nostru, episcopul nostru, în jurul căruia ne strângem şi ne simţim familie.

Cu un Cuvânt înainte semnat de PS Cornel Damian, episcop Auxiliar de Bucureşti, cartea se structurează în trei mari capitole: 1. „Urmaşii apostolilor” (interviuri cu ÎPS Ioan Robu, ÎPS György Miklós Jakubinyi, PS Petru Gherghel, PS Florentin Crihălmeanu), 2. „Slujitorii altarului” (interviuri cu 11 preoţi care slujesc în diferite contexte; lor li se adaugă, în subcapitolul „Preoţii despre ei înşişi”, alte 13 scurte mărturii, iar subcapitolul „Formatorii unui preot” cuprinde două interviuri cu pr. prof. dr. Wilhelm Dancă şi pr. prof. Eduard Ferenţ); 3. „Mărturisitorii”, unde găsim un profil al parohului de Ars, semnat de pr. Anton Crişan, şi un eseu de Andrei Brezianu despre Robul lui Dumnezeu, Vladimir Ghika. Cu vădit talent jurnalistic, autoarea a ştiut să încadreze – prin scurte intervenţii la fiecare început de capitol ori dialog – universul celor intervievaţi, integrându-se foarte bine la nivel dialogic în diversitatea abordărilor propuse de personalitatea atâtor interlocutori diferiţi.

Revenind la analogia iniţială, aceea de „carte-medicament”, aş mai vrea doar să amintesc că una dintre cele mai eficiente doctorii este râsul, şi în acestă privinţă cititorul va găsi presărate de-a lungul interviurior multe cuvinte de duh, întâmplări năstruşnice, povestiri cu tâlc şi haz, care nu lipsesc nicidecum din viaţa unui preot adevărat.

Cartea este disponibilă la parohiile romano-catolice din Bucureşti şi la Librăria „Sf. Iosif”, str. G-ral Berthelot 19, de unde poate fi comandată prin poştă sau la adresa e-mail: libraria@arcb.ro; pentru Dieceza de Iaşi, locaţiile de unde se poate procura cartea (inclusiv comenzi online) pot fi găsite la adresa: http://ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20100277

Liana Gehl

Articol apărut în „Actualitatea creştină” nr. 3, martie 2010: http://www.arcb.ro/index.php?option=com_jmovies&Itemid=29&task=detail&id=82

Anunțuri