Sfinte Iosife, primeşte cinstea pe care ţi-o aduc astăzi, deoarece împreună cu Preasfânta ta Soţie sunteţi focarul în care s-a întrunit toată credinţa în Mesia, cât şi toate aşteptările poporului lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Credinţa ta a fost pusă la mari încercări, apărând astfel în toată strălucirea ei. Cât de vrednic eşti de admirat, Sfinte Iosife! Tu ai crezut în planul de neînţeles al iubirii dumnezeieşti înfăptuit în preasfânta ta Soţie; tu ai ascultat cu credinţă de porunca îngerului, salvându-l pe Pruncul dumnezeiesc de mâna ucigătoare a lui Irod; apoi din porunca lui Dumnezeu te-ai întors la Nazaret. Tu ai crezut fără şovăire în mesajul îngerului. Credinţa ta a fost atât de vie şi desăvârşită, încât sfânta Evanghelie te numeşte „drept”. Dobândeşte-mi, te rog, o credinţă vie care să stea la temelia sfinţirii mele, căci fără ea este cu neputinţă să-i plac lui Dumnezeu; întăreşte-mă în această credinţă însufleţită şi înflăcărată de dragostea dumnezeiască, pentru ca să nu fiu zdruncinat de nici o încercare, ci să rămân statornic în toate ispitele. Ajută-mă să trăiesc după exemplul tău, ca să mă bucur de vederea lui Dumnezeu în cer. Amin.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…

Anunțuri