Sfinte Iosife, credincios purtător de grijă a lui Isus Cristos si soţul preacurat al Fecioarei Neprihănite, mă adresez cu încredere de fiu şi cu deosebită dragoste ţie, ca unui ocrotitor puternic, şi te rog cu smerenie să primeşti în grija ta sufletul şi trupul meu, gândurile, cuvintele şi faptele, toate străduinţele şi viata mea. Vino în ajutor în toate strâmtorările şi primejdiile care mă ameninţă din partea duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi şi îndepărtează de mine tot ce mi-ar putea dăuna trupului şi sufletului. Preaiubitul meu ocrotitor, te rog, pentru dragostea nespusă cu care i-ai iubit întotdeauna pe Isus şi pe Maria, dobândeşte-mi prin meritele tale sfinte harul să pot iubi din toata inima Sfânta Familie şi, după exemplul tău, să îndrept toată activitatea mea spre slava lui Dumnezeu. Amin.

Tatăl nostru… Bucură-te, Marie… Slavă Tatălui…