Binele e tăcut, răul e zgomotos. Binele „face şi tace”, răul zbiară pe toate uliţele cât îl ţin plămânii. „Taci!” (Mc 1,25), îi porunceşte azi Domnul demonului care îl chinuia pe îndrăcitul din Cafarnaum. Zgomotul din interiorul meu, cel care nu mă lasă să mă rog bine şi ascult glasul lui Cristos în inima mea, aparţine demonilor şi idolilor mei personali: mândria, egoismul, înclinaţia spre judecată, precupările lumeşti, fuga după nimicuri zornăitoare şi sclipicioase. Să-l rog pe Isus să poruncească acestor demoni să tacă, pentru ca inima mea să-l poată auzi pe El.

Reclame