Astăzi sărbătorim Epifania, prilej de a ne alătura celor trei magi care îl cinstesc pe Pruncul născut în Betleem, magi despre care evanghelia ne spune că „au fost cuprinşi de mare bucurie” (Mt 2,10) şi „căzând în genunchi, s-au plecat cu faţa la pământ înaintea lui. Apoi, deschizându-şi comorile, i-au oferit daruri” (Mt 2,11). Să ne punem în locul magilor. Ne lăsăm cuprinşi de bucurie în prezenţa Domnului? Îi cădem în genunchi şi ne prosternăm înaintea înaintea lui? Ne deschidem comorile inimii, ca să îi dăruim Lui şi numai Lui tot ce sălăşluieşte acolo? Aurul încredinţării, tămâia rugăciunilor şi smirna faptelor bune?