„Nu te teme” (Mt 1,20), îi spune îngerul Domnului lui Iosif. Acest îndemn apare de nenumărate ori în Noul Testament. E îndemnul care trebuie să-l însoţească, în fiecare clipă, pe orice creştin a cărui inimă este dăruită cu adevărat Domnului. „Nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă mângâie” (Ps 22,4).

Reclame