Sentinţa de azi a lui Cristos poate fi scandaloasă pentru urechile celor care se cred mai ceva decât fariseul de la templu: „Vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu” (Mt 21,31). Adică Domnul răsplăteşte cu viaţa veşnică orice suflet care se căieşte de greşelile sale şi îl primeşte ca Mântuitor. Înaintea creştinului care merge zilnic la Sfânta Liturghie, se spovedeşte, se împărtăşeşte, ţine calea cea dreaptă poate trece oricând un criminal, o prostituată, un tâlhar, un violator. Domnul nu are „preferinţe” ocupaţionale. Preferă însă „inima căită şi smerită” (Ps 50,19), chiar dacă ea sălăşluieşte în pieptul unui păcătos public.

Reclame