În textul evanghelic prin care Biserica îl cinsteşte azi pe iezuitul Francisc Xaveriu, patronul misiunilor, Isus îşi trimite ucenicii cu următoarele cuvinte: „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15). Suntem adesea tentaţi să vizualizăm răspunsul la acest îndemn ca presupunând călătorii în ţări păgâne şi îndepărtate, înfruntarea arşiţei deşertului ori a gheţurilor arctice. Un preot care a făcut experienţa unei astfel de misiuni în teritorii extreme de evanghelizare îi spunea recent unei misionare aspirante, al cărei vis este să vestească evanghelia în Kenya: „Înainte de a ajunge acolo, găseşte Kenya de lângă tine”.

Nu toţi suntem chemaţi să propovăduim cuvintele mântuirii printre lei, şerpi şi în mijlocul unor vicisitudini exterioare greu de imaginat. Dar, e clar, suntem chemaţi cu toţii să predicăm evanghelia. Pentru cei mai mulţi dintre noi, „lumea întreagă”, „Kenya” noastră e căminul nostru, biroul în care lucrăm, şcoala în care învăţăm. Ceea nu nu face nici predicarea noastră mai puţin validă, nici auditoriul nostru mai puţin susceptibil de o primi cu inima deschisă.

Anunțuri