De unde ne vin dezamăgirile şi suferinţele? De la faptul că ne punem nădejdea în cele trecătoare, schimbătoare, supuse, la rândul lor, dezămăgirii şi suferinţei. „Nu vă încredeţi în oameni” (Mt 10,17), spune clar Isus. Când îţi pui toată, dar absolut toată încrederea în El, nimic din ceea ce vine de la oameni nu te mai poate scandaliza, mâhni, întrista, surprinde, mânia. Nu numai că eşti scutit de toate aceste sentimente negative, dar eşti scutit şi de a judeca pe aproapele tău.

Reclame