„Râvna casei tale mă consumă” (In 2,17). De fiecare dată când aud aceste cuvinte, asociate mâniei sfinte a lui Isus din templu, mă gândesc că acesta ar trebui să fie principiul de viaţă al fiecărui creştin. Prioritatea fundamentală a celor botezaţi ar trebui să fie în casa Tatălui. Adică prezenţă efectivă (participarea cât mai deasă la Sfânta Liturghie şi primirea frecventă a sacramentelor Spovezii şi Euharistiei)… Dar a fi în casa Tatălui şi a te lăsa consumat de râvna casei sale înseamnă şi a purta această casă în inimă, a i-o dărui fiecărui semen pe care-l întâlnim, a face din inima noastră locuinţă statornică a Duhului, în rugăciune, fapte bune, împărtăşire din iubirea lui Cristos.

Reclame