„Nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit” (Lc 12,2), le spune Isus ucenicilor. Domnul vede totul, ştie totul, ne cercetează în fiecare clipă a vieţii sufletele. De aceea e lipsită de sens atitudinea noastră, atunci când ne comportăm ca şi când numai duminica, la biserică, timp de o oră, trebuie să fim calmi, politicoşi, răbdători, zâmbitori, corect îmbrăcaţi. Ipocriziei de a ne arăta cu masca noastră „smerită, „de biserică”, „de întâlnirea cu părintele”, când sufletul ne este îngreunat de revoltă, de spaime, de ură, Isus îi spune: „Eu ştiu totul, dincolo de ceea ce te străduieşti să (a)pari tu a fi. Fii doar tu însuţi, cu sinceritate, e tot ce îţi cer”.

Anunțuri