În sărbătoarea de azi (Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului), textul evanghelic ne redă răspunsul Fecioarei la vestirea îngerului Gabriel: „Fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38). Nu este aceasta pilda cea mai limpede de abandonare totală în mâinile Domnului? Ce rugăciune mai simplă decât aceasta ar putea fi rostită în clipele de restrişte, de deznădejde, de întuneric? E totuna cu acel „Facă-se voia ta” din Rugăciunea Domnească, pe care îl rostim prea des numai cu buzele, fără să ne abandonăm inima, să ne-o predăm întru totul voii lui Isus…  Ce lungă e distanţa dintre buze şi inimă…

Reclame