Două surori, Marta şi Maria, întruchipează azi cele două faţete ale vieţii cotidiene. Raportat la „crezul” benedictin („Ora et labora”),  Mariei, care stă la picioarele Domnului şi îl ascultă, îi revine prima parte (rugăciunea, adoraţia), în vreme ce Marta, care „pentru multe se zbate şi se frământă” (Lc 10,41), e omul acţiunii.  Contemplaţie versus hiperactivism. Ce preferă Domnul? „Maria şi-a ales partea cea mai bună” (Lc 10,42). Când sunt prea mult Marta, trebuie să îmi amintesc de „partea cea bună” şi să fiu urgent Maria…

Anunțuri