annussacerdotalis

La deschiderea ANULUI SFINTEI PREOŢII (19 iunie 2009 – 11 iunie 2010), Penitenţiaria Apostolică înzestrat cu indulgenţe* anumite fapte pe care creştinii le pot face pe parcursul acestui an. Astfel, în zilele de marţi, 4 august (aniversarul a 150 de ani de la naşterea pentru cer a sfântului Ioan Maria Vianney, patronul preoţilor) şi joi, 6 august (prima joi din luna august) beneficiază de INDULGENŢĂ PLENARĂ credincioşii care participă la Sfânta Liturghie şi oferă, pentru preoţii Bisericii, rugăciuni şi orice faptă bună făcută în zilele acelea, cu condiţia să-şi fi ispăşit propriile păcate prin Spovada sacramentală şi să fi înălţat rugăciuni după intenţia Sfântului Părinte.

De asemenea, beneficiază de INDULGENŢĂ PARŢIALĂ credincioşii care, în orice zi a Anului Sfintei Preoţii, recită cu evlavie de cinci ori Tatăl nostru, Bucură-te, Marie şi Slavă Tatălui, sau o altă rugăciune aprobată, în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus, pentru ca preoţii să se păstreze în curăţia şi sfinţenia vieţii.

Model de rugăciune:

Isuse, păstorule veşnic al sufletelor, ascultă rugăciunea noastră pentru preoţi. Ştim că şi tu doreşti nespus de mult să ai preoţi buni şi inima ta bate neîncetat pentru ei, deoarece prin ei se pot uni toate sufletele în dragostea ta. De aceea, o Isuse, îngrijeşte-te ca numai aceia să fie ridicaţi la treapta sublimă a preoţiei pe care tu i-ai chemat. Luminează-i pe superiori când îi aleg pentru acest scop; luminează-i pe conducătorii sufleteşti în sfaturile lor; luminează-i pe educatori în slujirea lor. Dă-ne preoţi asemenea îngerilor în curăţie şi umilinţă; preoţi care să ardă de iubirea ta sfântă ca serafimii; preoţi eroi în spiritul de jertfă, aprinşi de zelul apostolic spre mărirea ta şi pentru mântuirea şi sfinţirea sufletelor. Neprihănită Fecioară, Maica Preotului veşnic, tu însăţi preot şi altar de jertfă la picioarele crucii, ia pe buzele tale preasfinte cererea noastră umilă şi fă-o să răsune în inima Fiului tău dumnezeiesc. Dobândeşte-ne prin mijlocirea ta puternică, o înnoire sfântă a Bisericii lui Cristos, care să ne îmbucure prin munca neprecupeţită a preoţilor râvnici. Amin.

Dumnezeiască Inimă a lui Isus, te rog să dai odihna veşnică sufletelor din Purgator, harul statorniciei celor ce vor muri azi, pocăinţa sinceră păcătoşilor, lumina credinţei păgânilor, iar mie şi tuturor celor ai mei, binecuvântarea ta. Ţie deci, Inimă preamilostivă a lui Isus îţi încredinţez toate aceste suflete şi-ţi ofer pentru ele meritele mele, împreună cu vredniciile Maicii tale preasfinte şi ale tuturor sfinţilor şi îngerilor, precum şi toate Sfintele Liturghii, Împărtăşaniile, rugăciunile şi faptele bune ce se fac azi în toată lumea creştină. Amin.

5 Tatăl nostru; 5 Bucură-te, Marie; 5 Slavă Tatălui.

* Iertarea în faţa lui Dumnezeu a pedepsei vremelnice pentru păcatele deja iertate în ce priveşte vinovăţia, pe care un credincios, dispus cum se cuvine şi îndeplinind anumite condiţii stabilite, o dobândeşte prin mijlocirea Bisericii care, în calitate de slujitoare a răscumpărării, împarte şi aplică cu autoritate tezaurul meritelor lui Cristos şi ale sfinţilor (cf. CDC, can. 992).

Anunțuri