Procesiunea Corpus Christi, Bacău, 11 iunie 2009

Procesiunea Corpus Christi, Bacău, 11 iunie 2009

Duminică, 14 iunie, cu ocazia solemnităţii Trupul şi Sângele Domnului, în Bucureşti va avea loc o procesiune cu Preasfântul Sacrament (purtat de Arhiepiscopul Arhidiecezei Romano-Catolice de Bucureşti, ÎPS Ioan Robu). Procesiunea va începe la ora 16:00 la Biserica Italiană (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 28, sector 1) şi se va încheia la Catedrala S. Iosif (str. Gral. H.M. Berthelot nr. 19, sector 1), unde se va celebra Sfânta Liturghie solemnă.

Pentru catolici, al doilea prilej din an (după Florii) de a manifesta public credinţa lor creştină… Pentru necatolici, un minunat prilej de a se familiariza concret cu una din cele mai dragi devoţiuni ale Bisericii Romane…

Îmi îngădui o scurtă consideraţie pe marginea acestei solemnităţi, a cărei istorie este, din păcate, prea puţin cunoscută.

Fer. Iuliana de Liège (1192-1258), comemorată în Biserica Catolică la data 6 aprilie

Fer. Iuliana de Liège (1192-1258), comemorată în Biserica Catolică la data 6 aprilie

Devoţiunea la Trupul şi Sângele Domnului nostru Isus Cristos i-a fost revelată fericitei Iuliana de Liège – călugăriţă augustiniană din sec. al XIII-lea, cunoscută şi sub numele de Iuliana de Cornillon – într-o viziune repetată începând din 1206 timp de douăzeci de ani, viziune în care Isus îi comunica dorinţa sa de a fi instituită o sărbătoare în cinstea Preasfântului Sacrament. Călugăriţa i-a comunicat viziunea lui Robert de Thorete, episcop de Liège, şi lui Jacques Pantaleon, în vremea aceea arhidiacon de Liège (ulterior, papa Urban a IV-lea). Episcopul Robert a întrunit în 1246 un conciliu care a decis ca sărbătoarea Corpus Christi să fie celebrată începând din anul următor. La 8 septembrie 1264, papa Urban al IV-lea a publicat bula Transiturus de hoc mundo, care a statornicit celebrarea solemnităţii în cinstea Preasfântului Sacrament în prima zi de joi de după solemnitatea Preasfintei Treimi, oficiul sărbătorii fiind alcătuit, la cererea papei, de sfântul Toma de Aquino. Imnul compus de sfântul Toma pentru Vesperele sărbătorii, Pange lingua gloriosi (Corporis mysterium), este folosit şi în liturgia Joii Sfinte a Triduum-ului pascal, la procesiunea de mutare a Preasfântului Sacrament în altarul lateral (ascultaţi aici o interpretare frumoasă a acestui imn). Ultimele două strofe ale imnului sunt folosite şi separat (îndeosebi cu prilejul Adoraţiei euharistice), fiind cunoscute sub numele de Tantum ergo.

Iată frumosul text latin al sfântului Toma, alături de versiunea română:

Pange, lingua, gloriosiCorporis mysterium,Sanguinisque pretiosi,quem in mundi pretium

fructus ventris generosi

Rex effudit Gentium.

Nobis datus, nobis natus

ex intacta Virgine,

et in mundo conversatus,

sparso verbi semine,

sui moras incolatus

miro clausit ordine.

In supremae nocte coenae

recumbens cum fratribus

observata lege plene

cibis in legalibus,

cibum turbae duodenae

se dat suis manibus.

Verbum caro, panem verum

verbo carnem efficit:

fitque sanguis Christi merum,

et si sensus deficit,

ad firmandum cor sincerum

sola fides sufficit.

Tantum ergo Sacramentum

veneremur cernui:

et antiquum documentum

novo cedat ritui:

praestet fides supplementum

sensuum defectui.

Genitori, Genitoque

laus et jubilatio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio:

Procedenti ab utroque

compar sit laudatio.

Amen.

Preamăriţi fără-ncetareTrupul sfânt şi gloriosşi aduceţi închinareSângelui cel preţios,

pentru dragostea sa mare

lăudaţi-l pe Cristos.

Fiul veşnicului Tată

din Fecioară s-a-ntrupat.

Miel plăpând şi fără pată,

pentru-al nostru greu păcat,

printr-o taină minunată

viaţa-n lume şi-a-ncheiat.

În a Sfintei Cine seară,

cu ai săi la masă stând,

pentru cea din urmă oară

mielul cel de Paşti mâncând,

el le lasă o comoară

cum nu-i alta pe pământ.

Prin cuvântul său preface

pâinea-n trupul său divin;

sânge-adevărat el face

ce era-nainte vin,

ca să verse har şi pace

în tot sufletul creştin.

Toţi să adorăm fierbinte

marea taină din altar,

jertfa cea de mai înainte

facă loc la noul dar,

ce e peste simţ şi minte

să ne dea-al credinţei har.

Tatălui daţi închinare,

cinste, laudă şi cânt,

Fiului fără-ncetare

slavă-n cer şi pe pământ,

pururi binecuvântare

fie Duhului Preasfânt.

Amin.

Procesiunea asociată solemnităţii a fost înzestrată cu darul indulgenţei în sec. XIV-XV de papii Martin al V-lea şi Eugen al IV-lea. Cea mai importantă implicaţie a procesiunii este mărturisirea publică a credinţei în prezenţa reală a Domnului nostru Isus Cristos în Sfânta Împărtăşanie purtată în ostensoriu de episcopul locului, venerată prin imnuri şi rugăciuni de credincioşi şi adorată de copiii care, îmbrăcaţi de sărbătoare (în veşmintele în care, în anul curent, au primit Prima Sfântă Împărtăşanie), aruncă petale de trandafiri înaintea Preasfântului Sacrament.

Aşadar, dragi fraţi întru Cristos, tantum ergo Sacramentum!

Reclame